Working by the book - as I am doing - is obviously being difficult in your point of view.
I do not appreciate your threatening with complaints when I merely do my job.
Therefore, I see no reason for me to have the courtesy of answering you in your language since in the flemish-speaking part of Belgium, we are only obliged to speak dutch.
 
Zoals gezegd, inlichtingen om zuiver private redenen worden niet gegeven omwille van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  Dit standpunt dient eveneens door de districten gevolgd te worden.
 
Hoogachtend
 
 
René Van Rompaey
 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Koulap Chokjanphen [mailto:koulapchokjanphen2@yahoo.com]
Verzonden: donderdag 3 mei 2007 5:38
Aan: Rene Van Rompaey
Onderwerp: RE: FW: adresaanvraag

Thank you for your reply.
 
However, we have received addresses of persons living in Antwerp from district offices in the past precisely for "family reasons". Furthermore, relatives searching for relatives are always referred to district offices by other government agencies, usually with the assurance that they will obtain addresses. 
 
Kindly check the regulations.
 
In any case, you should be aware that people can obtain addresses from district offices with the help of a lawyer. Thus, its appears that you misread or misinterpreted the regulations. Why put anyone to the bother of hiring an attorney just to obtain an address from a district office? Are you just being difficult? If so, why? You risk complaints to your superiors and inquiries into your responses to the public.
 
 
 


Rene Van Rompaey <Rene.VanRompaey@stad.Antwerpen.be> wrote:
Dear Madam
 
Inquiries only for family-reasons are not given.
This due to the privacy reglementation in Belgium.
 
R. Van Rompaey
 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Koulap Chokjanphen [mailto:koulapchokjanphen2@yahoo.com]
Verzonden: dinsdag 1 mei 2007 8:31
Aan: Rene Van Rompaey
Onderwerp: RE: FW: adresaanvraag

Dear Sir:
 
We have just gotten the address of Phousith Sibounloang from one of the district offices in Antwerp. So, you need not concern yourself with our inquiry any further.
 
However, Mrs. Koulap would like to know where her nephew, Chanyut Chokjanphen, born in Thailand on February 28, 1989, is residing. Mrs. Koulap would like to write to him.
 
For K. C. (J. C.) 


Rene Van Rompaey <Rene.VanRompaey@stad.Antwerpen.be> wrote:
"Your question is being looked in.
As soon as we have the answer, we will let you know.
Meanwhile, we ask you to be patient and not to send your question on a daily basis."
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Koulap Chokjanphen [mailto:koulapchokjanphen2@yahoo.com]
Verzonden: donderdag 26 april 2007 5:35
Aan: Rene Van Rompaey
Onderwerp: Re: FW: adresaanvraag

Thank you for your reply.
 
Unfortunately, no one here speaks Dutch.
 
Would you be so kind as to restate your reply in English, French or German?
 


Rene Van Rompaey <Rene.VanRompaey@stad.Antwerpen.be> wrote:
Geachte
 
Uw vraag is in onderzoek.
Ten gepaste tijde zal het antwoord u worden toegezonden.
Intussen vraag ik u om tot dan geduld te oefenen en uw vraag niet dagelijks te herhalen.
 
Hoogachtend
 
 
René Van Rompaey | afdelingschef
Stad Antwerpen | District Antwerpen
Lange Gasthuisstraat 21 | 2000 Antwerpen 1
tel + 32 3 201 34 35 | fax + 32 3 201 34 41
rene.vanrompaey@stad.antwerpen.be | www.antwerpen.be
't Stad is van iedereen.
***Disclaimer***
Dit e-mailbestand, met inbegrip van zijn eventuele bijlagen, is een officieel document van de Stad Antwerpen.  Het kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten.  Als u deze boodschap per vergissing hebt ontvangen, verzoeken wij u om de afzender daarvan onmiddellijk per e-mail of telefoon op de hoogte te stellen en ze vervolgens van uw computer te verwijderen zonder de inhoud eerst te lezen, te vermenigvuldigen, te verspreiden of op andere wijze openbaar te maken aan derden.  De Stad Antwerpen kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in dit bericht, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van in deze e-mail voorkomende incorrecte informatie.
 
 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: District Antwerpen
Verzonden: dinsdag 24 april 2007 9:35
Aan: Rene Van Rompaey
Onderwerp: FW: adresaanvraag

 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Koulap Chokjanphen [mailto:koulapchokjanphen2@yahoo.com]
Verzonden: dinsdag 24 april 2007 4:15
Aan: District Antwerpen
Onderwerp: adresaanvraag

Perhaps you did not understand our message.
 
We have asked for the address of someone in Antwerp. Your office gave us the address two years ago when we requested it. We would like to know if that person still lives there.
 


Koulap Chokjanphen <koulapchokjanphen2@yahoo.com> wrote:
Date: Fri, 20 Apr 2007 17:44:15 -0700 (PDT)
From: Koulap Chokjanphen <koulapchokjanphen2@yahoo.com>
Subject: adresaanvraag
To: District.Antwerpen@stad.antwerpen.be, district.antwerpen@stad.antwerpen.be
CC: district.antwerpen@stad.antwerpen.be

Dear Sir:
 
Kindly answer the following inquiry, submitted April 5 instant.
 
Sincerely,
 
W. C. for T. C.
 
 
------------------------------------------------
 
 
Date: Thu, 5 Apr 2007 19:04:59 -0700 (PDT)
From: "Thanomjit Chokjanphen" <thanomchokjanphen@yahoo.com>
Subject: adresaanvraag
To: Erik.Kalingart@stad.Antwerpen.be


Thanomjit Chokjanphen <thanomchokjanphen@yahoo.com> wrote:
Dear Sir:
 
I would like to contact my husband, dhr. Sibounloeang (last name) Phousith (first name), born in Vientiane, Laos in 1967. Phousith is a political refugee.
 
Two years ago, Phousith's address was the following:
 
FERDINAND VERBIESTSTRAAT 59 BUS 2
2030 ANTWERPEN
 
Can you confirm that Phousith still resides at the above address? If he has moved, please give me his new address.
 
Signed:
 
Thanomjit Chokjanphen
 
(WC)
 

This is the reply we received two years ago.
 

Erik Kalingart <Erik.Kalingart@stad.Antwerpen.be> wrote:
Geachte heer,
Het adres van dhr.Sibounloeang Phousith is thans:
FERDINAND VERBIESTSTRAAT 59 BUS 2
2030 ANTWERPEN
Met vriendelijk groeten,
Kalingart Erik
ME/DL/BBV

 
-----------------------------------------------------
 
 
 
From :  District Antwerpen <District.Antwerpen@stad.antwerpen.be>
Sent :  Tuesday, April 10, 2007 7:21 AM
To :  "Thanomjit Chokjanphen" <thanomjitchokjanphen@hotmail.com>
Subject :  RE: Address Inquiry
 
Dear sir
 
The émail-adress is as follow: district.antwerpen@stad.antwerpen.be
 
Nicole Dellafaille/ adm.bediende alg. functie
Stad Antwerpen / District Antwerpen
Lg. Gasthuisstraat 21 2000 Antwerpen
tel + 32 0 32013502 / fax +32 0 32013511
nicole.dellafaille@stad.antwerpen.be | www.antwerpen.be
't Stad is van iedereen.
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Thanomjit Chokjanphen [mailto:thanomjitchokjanphen@hotmail.com]
Verzonden: zaterdag 7 april 2007 16:40
Aan: District Antwerpen
Onderwerp: RE: Address Inquiry

Please give the email address of the office.
 
 
District Antwerpen <District.Antwerpen@stad.antwerpen.be> wrote:
Lange Gasthuisstraat 21,
2000 Antwerpen
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Thanomjit Chokjanphen [mailto:thanomchokjanphen@yahoo.com]
Verzonden: vrijdag 6 april 2007 4:09
Aan: District Antwerpen
Onderwerp: Address Inquiry

Dear Sir:
 
I am searching for the address of a relative in Antwerp.
 
Kindly give me the e-mail address of the city administrative service to which I should inquire.
 
Thanomjit Chokjanphen